Lokacija fabrike u Kraljevu
Potvrdi

Proizvodnja i prodaja

"GIR" d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Adrani 572 A | 36203 Kraljevo
t./f. +381 36 399 400;
office@gir.rs